Beszámoló 2012

Beszámoló az Együtt Diósdért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Együtt Diósdért Alapítvány
2049 Diósd, Petőfi S. 38/a.

Beszámoló az Együtt Diósdért Alapítvány
2011 évi tevékenységéről.

Az Együtt Diósdért Alapítvány 2011 év során az alapítók szándékának és az alapítói okiratban megfogalmazott célok megvalósításán dolgozott. Diósd kulturális és közösségi életének fejlesztése érdekében tevékenykedett. Eleget tett a 2009-ben meghatározott „ernyő szervezeti” szerepe által támasztott követelményeknek.
Tevékenységünket két kategóriában végeztük:

I. Hagyományos tevékenységi kör, rendezvények: Többéves tradíció, és a falu lakossága igényli.

1.Bolhapiac: 2011 során négy alkalommal rendeztük meg.
2.Diósd Családtörténeti Archívuma.
3.Gyermeknapi rendezvény.

II. Ernyőszervezeti tevékenységi kör: A diósdi civil kezdeményezéseket felkarolva, pályázatokat ír programok, események finanszírozására. Szolgáltatásként nyújtva a szervezeti kereteket, a minőségi pályázati munkát, a pénzügyi elszámolás szakszerűségét mindenkinek, aki Diósdon saját kezdeményezéssel fordul Alapítványunkhoz.

1.Gyereknap-klub rendezvény sorozat. (2011 során 30 feletti rendezvény valósult meg.)
2.Ifjúsági Klub támogatása. (Folyamatos működtetés és a körülmények javítása.)
3.Naprózsafa Néptáncegyüttes 2011-ben két év együttműködés után önállóvá vált. Alapítványunk 2009-ben elfogadott tevékenységének első sikere. További munkájukhoz sok sikert kívánunk.
4.Ingyenes jogsegélyszolgálat működtetése.

Pályázati munka:
Az év során három nyertes, elszámolt pályázatot bonyolítottunk le:
1.A Nemzeti Civil Alap működési támogatási pályázatán 106 000,- Ft támogatásban részesültünk.
2.A Nemzeti Kulturális Alap 200 000,- Ft támogatásban részesítette a Gyereknap-klub rendezvény sorozatát. A Bábszínházi előadások előadói díjaira lettek felhasználva.
3.A Gyermeknapi rendezvényt az Önkormányzat 50 000,- Ft-tal segítette.

Mind három támogatás sikeres elszámolással zárult. A 2009-es Naprózsafa Néptáncegyüttes támogatását utólagosan vizsgálta az NCA. A pénzfelhasználást, annak dokumentálását értékelve minden kritériumnak megfeleltünk, semmilyen hiányosságot nem állapítottak meg.

Fejlesztés:

A honlap háttértároló kapacitása az NCA működési támogatásának terhére bővítésre került. A Családtörténeti Archívum adatainak bővülése és a Magyar Rádiótól beszerzett Diósddal kapcsolatos hanganyag feltöltése tette szükségesé a fejlesztést.

Társadalmi munka:

Alapítványunk 2011 évben személyi jellegű költséget, vagy költségtérítést nem számolt el. Minden aktívánk saját szabadidejét áldozta a működtetés, projektszervezés, az események lebonyolítására. Csekély, de nagyon megérdemelt elismerés számukra, hogy megköszönjük áldozatos munkájukat. Rendezvényeink lebonyolításában tevékenyen közreműködtek az óvoda szülői munkaközössége és dolgozói, az ÁMK pedagógusai, amit szintén nagy tisztelettel köszönünk.

Támogatóink:

2011 évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően környékbeli és diósdi vállalkozások és magánszemélyek pénzbeli adományokkal, a rendezvényekhez szükséges berendezések felszerelések ingyenes illetve kedvezményes bérletével támogatták tevékenységünket, melyekért ezúton is köszönetet mondunk. ( Cooptim Kft.; Légtechber Kft.; Kovács lakatos manufaktúra; Görög ABC; Szent Gellért Gyógyszertár; Sensient Kft. Osváth cukrászda; Naturo-cork Kft. Trim Kft.)

Diósd, 2011. február 29.

Nagy István
Kuratóriumi Elnök