Beszámoló 2010

Beszámoló az Együtt Diósdért Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

Az Alapítvány bejegyzésekor célként Diósd kulturális és közösségi életének fejlesztése lett
meghatározva. Tevékenységének alapját jelenleg is e kettős cél képezi. A 2009-ben lezajlott új
kuratóriumi választás után a célmeghatározás nem változott, de a munkamódszer változása
következett be. A saját hagyományos projekteken túl, az Alapítvány „ernyő szervezeti” szerepet
vállalt fel, amelyben a valódi civil kezdeményezéseket felkarolva, pályázatokat ír és nyújt be különböző programok, események finanszírozására. Mintegy szolgáltatásként nyújtva a szervezeti kereteket, a
minőségi pályázati munkát, a pénzügyi elszámolás szakszerűségét mindenkinek, aki Diósdon saját
kezdeményezéssel fordul Alapítványunkhoz. Minden önálló jogi személyiség nélküli szervezetet
felkarolt Alapítványunk, amelyik diósdi illetőséggel bír.
Hagyományos állandó projektek: Többéves tradíció, és a falu lakossága igényli.
1. Bolhapiac (Évenként négy alkalommal)
2. Diósd Családtörténeti Archívuma
3. Gyermeknapi rendezvény
2010-ben belépő projektek: (Az ernyőszervezeti működés jegyében.)
1. Gyereknap-klub rendezvény sorozat. (2010 során 13 rendezvény.)
2. Ifjúsági Klub támogatása. (Folyamatos működtetés és a körülmények javítása.)
3. Naprózsafa Néptáncegyüttes projektjeinek finanszírozásának pályázati munkája és
elszámolása. (Az év során 7 fellépés ebből kettő Marosvécsen, Diósd testvér városában, öt pedig
Diósdon, vagy Százhalombattán.)
A Naprózsafa Néptáncegyüttes fellépéseihez két támogatást pályáztunk és kaptunk az egyik,
„Magyarok határok nélkül, tánc a közös nyelvünk”Pályázat azonosító NCA-NK-09-F-0192 670.000.-
Ft, valamint a Művészeti és Szabad művelődési Alapítvány ” Néptánc népszerűsítése” Azonosító:
8786-C 200.000.-Ft. Mind két pályázat elszámolással zárult.
Az Ifjúsági Klub működési körülményeinek javítása volt acél 2010 során. A pályázati célok közül a
terveink megvalósítását az NCA anyagi korlátai szűkítették, de jövőben ezt a célt továbbra is
fenntart juk.
Natta Antal közreműködésével sikerült a Magyar Rádiótól megvásárolnunk egy Diósd történetéről
szóló, 1972-ben elhangzott előadást, amit a honlapunkra felrakattunk, azt bárki meghallgathatja.

Diósd, 2011. 02.14

Nagy István
A Kuratórium elnöke