Évforduló

Horváth Miklós– Tulipán Éva
In memoriam 1956

A rendszerváltozás óta megjelent könyvtárnyi szakmunka – monográfiák, tanulmány- és dokumentumkötetek, forráskiadványok – és visszaemlékezések segítették az eligazodást az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseiben. A Zrínyi Kiadó a forradalom 50. évfordulóján egyedülálló és várhatóan nagy olvasói visszhangot kiváltó kötet kiadására vállalkozott.
A téma egyik legkiválóbb hazai szakértője és szerzőtársa a még meglévő fehér foltok közül a forradalom és szabadságharc emberveszteséginek számbavételére vállalkozott.
A kötet három nagy szerkezeti egységből áll. Az első részben Horváth Miklós hadtörténész tanulmányaiban a harccselekmények során elszenvedett veszteségekről, a polgári lakosság ellen végrehajtott fegyverhasználatokról, a sortüzekről, a Kádári-megtorlás során elszenvedett emberveszteségekről olvashatunk. Tulipán Éva történész tanulmányában a veszteségek időbeli és térbeli, illetve a halálozások nemek, korcsoportok és az elhunytak foglalkozása szerinti megoszlását vizsgálja, fogalmazza meg több szempontból is újdonságként ható szakmai következtetéseit. A kötet harmadik részében található, közel 3000 fő halála körülményeit adatszerűen bemutató táblázatokat, adattárat a szerzők több mint 20, többségében levéltáros kutatásai alapján állították össze. A kötetet Kiséri-Nagy Ferencnek az emlékezés hangulatát felidéző fotói egészítik ki, teszik teljessé.
Az In memoriam 1956 című kötet – mint jelentős, hiánypótló munka – a tanulmányok és a kutatási adatok közreadásával újabb kutatások és felismerések, illetve következtetések inspirálója lehet. A sajátos felépítésű mű rendkívül fontos tényanyagával kiemelkedik a forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára megjelent munkák sorából, így egyaránt számot tarthat a szakmabéli és az érdeklődő olvasók figyelmére is.

Zrínyi Kiadó, 2006. Megjelenik 2006. október. Formátum B/3, 368 oldal, 5 ív fotómelléklettel. Ára: 4500 Ft