Új hagyományőrző egyesület, német vendégek, tapasztalatcsere

Több mint harminc alapító tag szándékát tükrözve november 19-én Német Hagyományőrző Egyesület Diósd néven új civil szervezet alakult községünkben. Az egyesület elsődleges célja a német, ezen belül a sváb kisebbségi hagyományok őrzése, a kisebbségi tudat és hovatartozás fenntartása, identitás megőrzése, a politikától mentes kisebbségi élet fejlesztése. Az egyesület kiemelt célként kezeli a Diósdon élő német és sváb kisebbségek tekintetében a helyi hagyományok őrzése, rendezvények, programok szervezése, a diósdi tárgyi és kulturális emlékek gyűjtése, megőrzése, a német nyelv ápolása, megőrzése. Az egyesület tagsága által elfogadott alapszabály rögzíti: a civil szervezet a Diósdi Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve végzi tevékenységét.
Az egyesület tagjai ötfős elnökséget választottak. Az egyesület elnöki tisztét Ring Péter tölti be, helyettese – egyben az egyesület titkára – Lugosiné Tóth Beatrix. Az elnökség tagja lett Natta János, Bogó László és Lehr Emma. A számvizsgáló bizottságot ifj. Földváry Károly vezeti, tagjai Székely Andrásné Krisztina és Erdélyi Csaba.

X
Német vendégek Diósdon

Német partnertelepülésünk hétfős delegációját köszönthettük a közelmúltban Diósdon. Az Alsbach- Hahnleiből érkezett küldöttség tagja volt Georg Rausch polgármester és a település júliusban nyugállományba vonult polgármestere, Reinhard Wennrich is.
A vendégek részt vettek azon a tapasztalatcserén, melyet Diósd partnertelepüléseinek vezetői részére november 22-25. között szervezett az önkormányzat. Itt-tartózkodásuk során megbeszélést folytattak a Diósdi Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaival is. A beszélgetésen megismerkedtek az önkormányzat egyéves munkájával, a jövő évi tervekkel, valamint áttekintették a német testvértelepüléssel való együttműködés kérdéseit. A delegáció tagjai részt vettek a Rejtett kincsek a ládafiából című kézimunka-kiállítás megnyitóján (képünkön).

X
Diósd német, erdélyi és lengyel testvérvárosának polgármesterei, illetve települési képviselői vettek részt azon a tapasztalatcserén, amelyet november 22-25. között rendeztek Diósdon. Spéth Géza polgármester lapunknak nyilatkozva elmondta: kölcsönösen igény mutatkozott arra, hogy a testvérvárosok vezetői megismerjék egymást, a képviselt települések életét, gondjait, és szót váltsanak arról, milyen területeken tudnának együttműködni a jövőben. Hangsúlyosan szóba kerül a megbeszéléseken az EU-s pályázatokon való közös indulás, valamint az alternatív energiaforrások (kivált a bioenergia) feltárása, hasznosítása.