Ülésezett a képviselő-testület

Április 26-án 16 órától tartotta áprilisi soros ülését Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyílt ülés napirendjén 23, míg a zárt ülésen két téma szerepelt.

A napirendi pontok megvitatása előtt a helyi közlekedéssel kapcsolatban kértek szót a képviselők. Albitz Tibor saját forgalomszámlálási adatai szerint az egyik reggelen a községközponton áthajtó 1375 autó közül 825 nem vette figyelembe a hatályos közlekedési táblákat és áthajtott a Kossuth Lajos utca „tiltott”, csak célforgalom esetén igénybe vehető szakaszán. A képviselő nyomatékosan kérte képviselő-társait: mindent tegyenek meg a közlekedési rend betartatásáért.

Bankó Mihály szerint alapvető gond van a közlekedési morállal; a fokozottabb rendőri jelenlét rábírhatja a renitenseket a szabályok betartására.

Sohajda Lajos véleménye szerint az intézkedéseknek nem szabadna a diósdiak ellen irányulniuk; meg kell vizsgálni, hogy milyen módon lehetne erre (pl.behajtási engedélykiadásával) megoldást találni.

Ostorházi László nem látja törvényi akadályát útdíj bevezetésének. Számításai szerint havonta mintegy 15 milliós bevételt lehetne elérni ily módon, ami bőven fedezné a „rendszer” működtetésének költségeit.

A két ülés közötti főbb események tárgyalásánál szóba került az új sportcentrum füves pályájának öntözése, majd az objektum jövőbeni működtetése. Képviselői felvetésre Spéth Géza polgármester elmondta: ez lehet a most alakult Diósdi Falugazda Kft. egyik feladata. Hamarosan dönteni kell több ide vonatkozó kérdésben (az ott létesülő büfé működtetése, a közösségi helyiség funkciójának és használati rendjének meghatározása stb.).

Több képviselő és a polgármester is szólt az április 22-i Tavaszköszöntőről. Egyöntetű vélemény, hogy jól szervezett, színvonalas volt a rendezvény, mely jó hírét keltette községünknek országszerte; a testület megköszönte a szervezők, közreműködők munkáját. Hisnyay-Heinselmann Béla képviselő ismertette a rendezvény előzetes mérlegét, miszerint a bevételek és a támogatások levonása után a program 1,3 millió forintjába került az önkormányzatnak, tehát még az eredeti előirányzatot (1,46 millió forint) sem érte el a kiadás (a pótelőirányzatot nem kellett felhasználni).

A testület ezt követően megismerte a 2006. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést, majd – Szita László könyvvizsgáló részvételével – megalkotta a tavalyi év zárszámadásáról és a pénzmaradvány felszámolásáról szóló zárszámadási rendeletet (2 089 272 Ft bevételi ,1 877 653 Ft kiadási főösszeggel; a pénzmaradvány 389 746 000 Ft, melyet a testület céltartalékba helyezett).

A képviselők második fordulóban megvitatták és módosításokkal elfogadták az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

Szerződéssel, ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztések, valamint több beszámoló elfogadása után a testület utcanevek elnevezéséről döntött. Az 1310/8 helyrajzi számú közterületet Markos Ferenc utcának nevezte el (a névadó köztiszteletben álló diósdi polgár volt), míg az OTP Ingatlan Rt. területén kialakított, hat új utca által határolt rész az Árpád-ház lakópark nevet kapta, az utcák pedig az Árpád-házi uralkodók nevét viselik (Álmos fejedelem, Árpád fejedelem, Géza fejedelem, Szent Imre herceg, Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent László király, IV. Béla király utca).

A képviselő-testület hozzájárul hat diósdi szociálisan rászoruló gyermek balatoni táboroztatásához (melyre a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány szervezésében kerül sor). A testület jóváhagyását adta a IV. védőnői körzet kialakításra. A képviselők úgy határoztak, hogy a 2. gyermekorvosi körzettel kapcsolatos előterjesztést legkésőbb november 30-ig a testület elé kell hozni. A képviselők módosították a 2007-es közbeszerzési tervet, valamint a Diósdi Falugazda Kft. alapító okiratát (az alapítás dátumát illetően). A testület támogatja, hogy dr. Dizseri Tamás emlékhelyét – új helyszínen – alakítsák ki, az elhunyt képviselő emlékéhez méltóan. A képviselők foglalkoztak egy, a diósdi pedagógusoknak emléket állító temetői emlékhely esetleges kialakításával is.

Az ülésnap zárt üléssel zárult, melyen a képviselők a március 31-ig beérkezett lakástámogatási kérelmekről döntöttek, valamint személyi kérdést tárgyaltak meg.
Kiss Zoltán