Ülésezett a képviselő-testület

Július 4-én tartotta soros ülését önkormányzatunk képviselő-testülete. Alább az ülésen elhangzott legfontosabb információkat adjuk közre (az ülésnapról a Diósdhéjban júliusi számában olvasható részletes tudósítás).

A kivitelez? – közbeszerzési eljárás keretében történt – kiválasztása után a napokban megkezdődik az ÁMK két épületének mintegy 160 milliós költségvetés? felújítása. Jogerőssé vált a volt sportpálya helyén épül? Interspar áruház építési engedélye, és a végső stádiumban van a beruházáshoz kapcsolódó útkapcsolat engedélyeztetési eljárása, így hamarosan megkezdődik az építkezés a 7-es főút mentén. Községünk EU-s pályázaton 12 millió forint támogatást nyert, melyet a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos projektekre fordíthat.

Az ülésen a képviselők több rendeletet alkottak és számos határozatot hoztak. A testület úgy döntött, hogy mobil óvodaépülettel oldja meg az óvodai férőhely-gondot. A korszerű, az ÁNTSZ és a tűzoltóság által is elfogadott konténerépületeket az új óvoda felépüléséig fogják használni. A konténereket az óvoda Gárdonyi Géza utcai részlegének udvarán állítják fel.
A testület döntése értelmében fedett sport- és egyéb célokra is használható csarnok épül az új sporttelepen, melynek tervezésére e döntést követően megbízást ad a polgármesteri hivatal.

A képviselő-testület több, az egészségüggyel kapcsolatos kérdésben is döntött. Így támogatja, hogy az OEP által támogatott gyermek fogszabályozási ellátás induljon Diósdon. A képviselők úgy döntöttek, hogy időszerű a 2.gyermekorvosi praxis beindítása községünkben; az erre vonatkozó pályázatot hamarosan kiírják.

A testület megtárgyalta a helyi rendőrörs tavalyi munkájáról szóló beszámolót, majd a diósdi forgalom szabályozásával kapcsolatos kérdésekről tárgyalt. A többlépcsős intézkedéssorozat első ütemének terve az augusztusi képvisel?-testületi ülés elé kerül. Ugyancsak döntés született a zöldhulladék elszállításával kapcsolatos kérdésekben (a pályázaton nyert pénzből beszerzendő zöldhulladék-szállító autót az önkormányzat bérbe adja a jelenlegi szolgáltatónak, s az a bérleti díj fejében biztosítja a hulladék elszállítását).

Az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére készül? emlékmű kivitelezésére Kozák Attila diósdi képzőművész kapott megbízást. A képviselő-testület egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy Diósd partnerkapcsolati szerződést köt az erdélyi Marosvécs településsel.