Német kisebbségi önkormányzat alakul Diósdon?

Az idei helyhatósági választásokkal egy időben, immár negyedik alkalommal választhatnak a helyi közösségek nemzetiségi önkormányzatokat. Az Együtt Diósdért Alapítvány közéleti klubjának vezetése úgy gondolta, célszerű lenne szélesebb körben megvitatni: komoly sváb gyökerekkel, múlttal rendelkező községünkben van-e igény német kisebbségi önkormányzat létrehozására? Ha igen, mit kell tenni e cél érdekében?
E kérdések tisztázására invitálták az érdeklőőket június28-án este a közösségi házba. A klubest moderátora, dr. Sárközy Dezső bemutatta a beszélgetésre meghívott szakértő vendéget, Szeltnerné Winhárd Ildikót, az Észak-magyarországi Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének irodavezetőjét, aki a kisebbségi önkormányzati munka általános bemutatásán túl számos, az idei választásokkal kapcsolatos konkrét kérdést is megvilágított. Az előadó arra biztatta a jelenlévőket, éljenek a törvény nyújtotta lehet?séggel. A német kisebbségi önkormányzatok bebizonyították, hogy jól sáfárkodnak a kisebbségi önkormányzatiság nyújtotta lehetőségekkel. Erős érdekképviseleti rendszert építettek ki, választott képviselőik elkötelezetten és önzetlenül végzik munkájukat az anyanyelv, a kulturális értékek, az identitás megőrzése érdekében. Büszkék arra, hogy számos településen sikerült továbbfejleszteni a német nemzetiségi oktatást. Sokat tettek a magyarországi németség összetartó közösséggé formálásáért, egyesületeik megerősítéséért, kulturális hagyományaik ápolásáért.
Szeltnerné Weinhard Ildikó elmondta, hogy az új törvényi szabályozás értelmében az idén már csak azok vállalhatják a magyarországi németek képviseltét, illetve szavazhatnak a német önkormányzati jelöltekre, akik július 15-ig felvételüket kérik a német kisebbségi választói névjegyzékbe. Diósd lélekszámát figyelembe véve mintegy 30, magát a német kisebbséghez kötődőnek valló állampolgár regisztrálása esetén kerülhet sor októberben kisebbségi önkormányzat választására. A megalakuló ötfős önkormányzat elnöke a helyi németség szószólója, aki állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a helyi képviselő-testület ülésein. A nemzetiségi önkormányzatokat az állam támogatja (az idén mintegy 650 000 forintot kaptak működésük és rendezvényeik finanszírozására), ám a költségvetési juttatásnál nagyságrendileg nagyobb összegek nyerhetők a különböz? hazai és nemzetközi pályázatokon.
A vitaindítót követő beszélgetésen többen hangsúlyozták: az utolsó órában vagyunk, hogy intézményes keretek között próbáljunk valamit tenni a diósdi sváb történelmi, kulturális és nyelvi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében. Bár a választói névjegyzék lezárásáig roppant kevés az idő, a többek részéről megnyilvánuló szándék alapján valószínűsíthető, hogy meglesz a kisebbségi választás megrendezéséhez szükséges regisztrált választói létszám. A „mozgósításnál” célszerű hangsúlyozni, hogy– bár a diósdi civil szervezetek és maga az önkormányzat a német partnertelepüléssel való kapcsolat ápolása révén sokat tettek a „német” köt?dés fenntartásáért–, a környező települések (Budaörs, Törökbálint) a maguk kiválóan működő német kisebbségi önkormányzatával jóval előttünk járnak e téren.